Zakaj in kje Miskantus?

ZAKAJ IN KJE SE UPORABLJA MISKANTUS?
 
Izolacija in predelne stene   |   Biogorivo (Bioetanol)   |   Biopolimer  |   Briketi in Peleti

V Sloveniji najbolj pogosto uporabljamo Miskantus kot surovinsko biomaso (zastirka, stelja, sekanec, briket ali pelet). Ceno pridelave lahko zelo natančno načrtujemo. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo, plantažiranjem in predelavo Miskantusa lahko razdelimo na celotno obdobje z največjim donosom biomase.(20-30 t). Časovni okvir maksimalnega donosa biomase je 25 let. Življenjska doba Miskantusa (po zadnjih izsledkih) je več kot 46 let.
 
Uporabljamo ga v gradbeništvu (toplotna in zvočna izolacija, za lahke predelne stenske, talne plošče in kot zamenjavo za azbest), kot nadomestilo za celulozo v pridelavi papirja (tehnični papirji, kartoni, lepenka), v pridelavi biorazgradljivih materialov (biopolimer-nadomestilo za plastiko)v pridelavi najcenejšega bioetanol (bencin), ter kot poljedelsko kulturo za izboljšanje kakovosti zemljišč kakor tudi za razstrupljanje onesnaženih tal. Zelo je pomembna njegova lastnost razstrupljanja tal, ki so onesnažena s težkimi kovinami, herbicidi in pesticidi, ter močno vpliva na izboljšanje CO2 ogljičnega odtisa. Površina od 1 hektarja posajenega z Miskantusom lahko absorbira CO2 za 10 kratnik lastnega odtisa.
 

AVTARKIJA, zavod za obnovljive vire energije Murska Sobota so. p., Radovci 64, SI-9264 GRAD, PE Markišavska cesta 3 A,SI-9000 Murska Sobota T:+386 (0)59 240 050 | M:+386(0)31 324 370 | E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: http://www.miskantus.si

 
 
 
 
Svetovno povpraševanje po energiji se bo do leta 2025 povečalo za več kot 50%. Trenutno so fosilna goriva najpomembnejši vir energije v svetu in so neobnovljivi vir. Poraba teh goriv prispeva k okoljskim problemom, kot so emisije toplogrednih plinov, podnebne spremembe in onesnaženost zraka. Bioenergija je ena izmed najbolj obetavnih alternativ. Biomasa je sintetizirana energija iz sonca. V primerjavi s fosilnimi gorivi, bioenergija ima številne prednosti. Načrtno pridelavo biomase lahko primerjamo s nacionalno strategijo za energetski razvoj, kot gospodarski razvoj podeželja in okolju prijazno gorivo, ki znižanje emisij toplogrednih plinov CO2. Miskantus je trajnica, ki velja za eno izmed najbolj produktivnih poljščin za biogoriva in bioenergijo, zaradi velikega donosa biomase in kakovosti ter nizkih stroškov po vzdrževanju. 
 

Cenovna primerJavascript nbsp;Miskantusa z drugimi energent (kurivo),
kot sta kurilno olje ali les.
 
Kurilno olje .................................................  1,00 EUR / l  z DDV*
Sekanci lesa (w30) ...........................    35,00 EUR / Nm3 z DDV*
Sekanci Miskantusa (w10) ................. 10,00 EUR / Nm3 z DDV*
Povprečna družina hiša porabi letno okrog 20 do 25.000 kWh
energije, vključno s toplo vodo.
 
Kurilno olje .......................... 3.000 L .................. 3.000,00 EUR
Sekanci lesa ....................... 30 Nm3 ....................1.050,00 EUR
Sekanci Miskantusa .......... 65 Nm3 ...................... 650,00 EUR
 
* cene se posodabljajo kvartalno
AVTARKIJA, zavod za obnovljive vire energije Murska Sobota so. p., Radovci 64, SI-9264 GRAD, PE Markišavska cesta 3 A,
SI-9000 Murska Sobota T:+386 (0)59 250 040 | M:+386(0)31 324 370 | E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: http://www.miskantus.si
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates